TURISTIČNO DRUŠVO NOVAKI

Pestrost sveta...

Sloven��ina English

Nove table

V soboto 30. 7. 2016 smo člani TD Novaki, zamenjali dotrajane table na vhodih v vas: v Logu, na Tuškovem griču in na Robidniškem brdu.

 

tabla2