TURISTIČNO DRUŠVO NOVAKI

Pestrost sveta...

Sloven��ina English

Razpis za oskrbnika osnovne šole Novaki

Krajevna skupnost Novaki išče oskrbnika poslopja osnovne šole v Novakih. Več informacij je na voljo na sledeči povezavi: http://www.tdnovaki.si/docs/razpis_za_oskrbnika.docx