TURISTIČNO DRUŠVO NOVAKI

Pestrost sveta...

Sloven��ina English

Franja nas povezuje

V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje od junija 2018 poteka projekt Franja nas povezuje, ki se bo zaključil letos konec maja.  V njem sodelujemo partnerji Mestni muzej Idrija, Peternelj in Peternelj iz Gostišča Gačnk v Logu in Turistično društvo Novaki. Tako kot je bilo med 2. svetovno vojno, v času delovanja prikrite bolnišnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini v njeni neposredni in širši okolici, je tudi v našem projektu ključno sodelovanje med različnimi nosilci turistične dejavnosti na širšem območju spomenika Partizanska bolnica Franja. Vsi sodelujoči se zavedamo vrednot in sporočilnosti dediščine Franje in se skupaj trudimo za njihovo ohranjanje, širitev in promocijo. Poleg ozaveščanja javnosti o pomenu dediščine Franje predvsem želimo širiti sporočilo, ki ga spomenik nosi v sebi – vrednote kot so mir, svoboda, solidarnost, enakost, humanost, sodelovanje  – so vrednote, ki so  oziroma bi morale biti tudi vrednote današnjega sveta.
 
franja od javke do javke

V okviru projektnih aktivnosti so bili pripravljeni novi turistični in pedagoški programi, ki bodo že letos na voljo obiskovalcem. V teh dneh intenzivno tečejo priprave na postavitev spletne strani z lastno domeno pb-franja.si. Stran bo večjezična in bo poleg informacij za obiskovalce  predstavljala  tako zgodovino bolnišnice v letih vojne kot tudi njen povojni razvoj, ko je postala spomenik nepremične dediščine. Posebna pozornost bo namenjena osebnim življenjskim zgodbam ljudi, ki so v Franji delali ali se zdravili.  V projektu  je bila izdelana študija o prehrani v izrednih, medvojnih razmerah, v kateri je bila predstavljena tudi prehrana v  Partizanski bolnici Franja.  Namen študije je bil vključiti te jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk, ki nadaljuje tradicijo gostilne  v Logu, nekdanje javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico) Partizanske bolnice Franja. V gostišču so enega od prostorov že opremili v skladu z nekdanjo gostinsko opremo. Predstavitev študije s pokušino jedi, ki so jo pripravili  Ivana Leskovec, direktorica muzeja, Milojka Magajne, vodja Cerkljanskega muzeja in osebje Gostišča Gačnk je potekala 8. februarja. Tudi v prihodnje bodo v gostišču občasno potekali  posebni tematski večeri, s katerimi organizatorji želijo ohranjati spomin na  vojni čas in tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja.
 
Ob zaključevanju projekta bo v okviru projektnih aktivnosti potekala tudi prireditev 18. maja, ob letošnjem mednarodnem muzejskem dnevu. Organizirali bomo pohod »Od javke do javke« ki bo povezal domačije v širši okolici Franje, ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno. Pohod bo združen z okušanjem kulinarike iz medvojnega časa v Gostišču Gačnk v Logu, obiskom Partizanske bolnice Franja in odprtjem razstave otroškega likovnega natečaja Otroci pomagajo otrokom, ki bo letos že četrtič gostovala v Franji. Natečaj pripravlja Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Mestnim muzejem Idrija. 
 
Franja je od 1. aprila dalje že odprta vsak dan od 9.00 do 18.00 ure. Vabljeni na obisk.
  Še posebej pa vabljeni, da se nam pridružite v soboto 18. maja 2019
–  pohod OD JAVKE DO JAVKE. 
  Začetek programa ob 9.00 uri pred gostiščem Gačnk v Logu.
  Osrednja prireditev v Bolnici Franja ob 11.30 uri.
  Zaključek pohoda v Logu ob tradicionalni hrani iz medvojnega časa. 
  
 
razvoj podezelja

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.