TURISTIČNO DRUŠVO NOVAKI

Pestrost sveta...

Sloven��ina English

Franja nas povezuje

V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje je potekal projekt Franja nas povezuje, ki se 31. maja 2019 zaključuje.

 

PB Franjra J 00631

 

V projektu smo sodelovali partnerji Mestni muzej Idrija, Peternel in Peternel iz Gostišča Gačnk v Logu in Turistično društvo Novaki. Tako kot je bilo med drugo svetovno vojno, v času delovanja tajne bolnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini v njeni neposredni in širši okolici, je bilo v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med različnimi nosilci turistične dejavnosti na območju spomenika Partizanska bolnica Franja.

 

V okviru projektnih aktivnosti je bila izdelana zasnova celostne interpretacije območja. Na tej podlagi so bili pripravljeni predlogi novih turističnih in pedagoških programov, ki bodo na voljo obiskovalcem. Pripravljena je nova večjezična spletna stran z lastno domeno pb-franja.si. Poleg informacij za obiskovalce predstavlja tako zgodovino bolnišnice v letih vojne kot tudi njen povojni razvoj, ko je postala spomenik nepremične kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena osebnim zgodbam ljudi, ki so v Franji delali ali se tam zdravili. V projektu je bila izdelana študija o prehrani v medvojnih razmerah, v kateri je bila predstavljena tudi prehrana v Partizanski bolnici Franja. Namen študije je bil vključiti te jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk, ki nadaljuje tradicijo gostilne v Logu, nekdanje javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico) Partizanske bolnice Franja. V gostišču so enega od prostorov opremili v skladu z nekdanjo gostinsko opremo in uredili spominsko sobo dr. Franje, v kateri bodo občasno potekali posebni tematski večeri, s katerimi organizatorji želimo ohranjati spomin na vojni čas in tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Prvi je bil 8. februarja večer s predstavitvijo tradicionalne medvojne hrane s pokušino jedi.

 

Pod okriljem Turističnega društva Novaki in sodelovanju obeh partnerjev ter zunanjih sodelavcev iz Planinskega društva Cerkno smo 18. maja organizirali zaključni dogodek projekta – pohod »Od javke do javke«, ki je povezal domačije nekdanjih javk od Loga prek Podnjivča do Cmilka. Zaključil se je v gostilni Gačnk v Logu s tradicionalno hrano iz vojnega časa na mizah.

 

razvoj podezelja